Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Θέση εργασίας στον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης ανακοινώνει την απόφασή του να προσλάβει έναν υπάλληλο – γραμματέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τα ακόλουθα προσόντα:
  1. Ακαδημαϊκή κατάρτιση επιπέδου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
  2. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες). 
  3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
  4. Ηλικία έως 35 ετών.
  5. Εντοπιότητα (Ν. Πιερίας).
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν γνώσεις και εμπειρία στους τομείς:
  1. Λειτουργικών συστημάτων windows και excel.
  2. Τοπικών δικτύων LAN τοπολογίας Ethernet. 
  3. Λογιστικών διαδικασιών.
  4. Αλληλογραφίας Ν.Π.Δ.Δ.. 
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από μία φωτογραφία και θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν μαζί με τα αποδεικτικά των προσόντων σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ » στην γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης στην Κατερίνη στην οδό Φλέμιγκ αριθ. 2, Τ.Κ. 60134, μέχρι την 11-07-2016

Την αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων θα ακολουθήσει αξιολόγηση και στην συνέχεια συνέντευξη και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων που θα επιλεγούν (short listed).Το Διοικητικό Συμβούλιο

 
Developed by electro-net.gr